Hidromatiks – U korak sa vremenom

Kada smo projektovali novi Hidromatiks S-SPT, glavni motiv nam je bio kvalitetno izvođenje agrotehničkih mera. Ali pored kvalitetnog i preciznog rada mašine mislili smo i na multifunckionalnost. Iz tog razloga došli smo do fantastičnog rezultata i proizveli mašinu koja je namenjena za:
-pesticidne tretmane kukuruza u svim fazama razvoja
-uklanjanje metlica u roditeljskim linijama majke
-tarupiranje, odnosno uklanjanje, roditeljskih linija oca u semenskoj proizvodnji

A pored svih ovih namena Hidromatiks je takođe pronašao svoju namenu u proizvodnji duvana.

Kako bi sve ovo bilo moguće da samo jedna mašina pokriva ovoliko funkcija, morali smo da uključimo sve rapoložive stručne snage i projektujemo i proizvedemo mašinu koja svoj posao obavlja veoma kvalitetno i do kraja.

Mnogo je funkcija koje Hidromatiks obavlja, zato smo mislili i o jednostavosti upravljanja samom mašinom. Tako da je svaki segment podesiv po visini i po širini od grede sa sečkama za kukuruznu metlicu pa sve do prskalice za pesticidne rastvore. Svi parametri rada, stanja i učinka radne mašine prate se i beleže preko PLC kontrolera posebno programiranog za HIDROMATIKS S-SPT.

Treba Vam pomoć?

Kontaktirajte nas sa posebnim pitanjima i naši operateri će Vam se javiti u najkraćem mogućem roku!

MENJAMO SVET POLJOPRIVREDE !