NAMENA

HIDROMATIKS JE SPECIJALIZOVANA RADNA MAŠINA VISOKOG KLIRENSA NAMENJENA ZA IZVOĐENJE AGROTEHNIČIH MERA U PROIZVODNJI SEMENSKOG KUKURUZA, SUNCOKRETA , KAO I IZVOĐENJU AGROTEHNIČKIH MERA U RATARSKOJ PROIZVODNJI.

Tim srpskih stručnjaka iz oblasti MAŠINSTVA, HIDRAULIKE I AGRONOMSKE STRUKE je u prethodnim godinama predanim radom i višegodišnjim iskustvom u svojim granama razvijao koncept pod nazivom “HIDROMATIKS” I sva znanja i iskustva stečena u dugogodišnjoj praksi pretočio u proizvod HIDROMATIKS-PST1

Hidromatiks predstavlja višenamensku mašinu koja izvodi nekoliko radnih operacija u usevu semenskog kukuruza. I to u onim momentima kada KONVENCIONALNA POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA nije u mogućnosti da zbog fenofaze razvoja biljke uđe u polje.

POSEDUJE

HIDROMATIKS poseduje udobnu, preglednu, bezbednu I klimatizovanu kabinu za rad u svim vremenskim uslovima.

SERVO VOLAN

Svi parametri rada prate se preko PLC kontrolera sa tač skrin ekranom čime rukovaoc na jako jednostavan način prati parametre i dobija potrebne informacije u toku rada mašine.

U samom program nalazi se potreban prozor za izračunavanje površine, kontrole broja prohoda prilikom rada mašine. Komande napred – nazad samih radnih organa su smeštena na samom DŽOJSTIKU.

SEKAČ METLICA

HIDROMATIKS POSEDUJE ČETVOROREDNI SEKAČ METLICA SA ROTIRAJUĆIM DISKOVIMA KOJI SE NALAZE NA GREDI KOJA JE VEZANA HIDRAULIČKIM POLUGAMA ČIME SE REGULIŠE VISINA SEČENJA METLICA.
Jedna od presudnih radnih operacija u proizvodnji semenskog kukuruza svakako je uklanjanje metlica u roditeljskim linijama majke.

Na 95 % UKUPNIH POVRŠINA NA EVROPSKOM KONTINENTU ZA TU RADNU OPERACIJU SE ISKLJUČIVO KORISTI LJUDSKA RADNA SNAGA.

Obzirom da je ova radna operacija od presudnog značaja da li ćemo dobiti GENETSKI ČISTO SEME, upravo od nje zavisi kako ćemo te metlice ukloniti.

U zadniih petnaestak godina proizvođači semena suočeni su sa nedostatkom radne snage I u godinama koje dolaze po procenama stručnjaka taj problem će biti sve izraženiji.

HIDROMATIKS JE MAŠINA KOJA POTPUNO AUTOMATIZOVANO IZVODI RADNU OPERACIJU SEČENJA ODNOSNO UKLANJANJA METLICA U RODITELJSKIM LINIJAMA MAJKE, ČIME DOVODI DO DRASTIČNOG SMANJENJA LJUDSKE RADNE SNAGE U TOKU SAME PROIZVODNJE.

AUTOMATIZOVANO PODEŠAVANJE U TOKU RADA VRŠI SE PREKO DŽOJSTIKA IZ KABINE ČIME RUKOVAOC MAŠINE VRLO LAKO I PREGLEDNO MOŽE DA MANIPULIŠE TIM RADNIM ORGANOM.

Na gredama za svaku rotirajuću zvezdu nalaze se OTVARAČI LIŠĆA KOJI OTVARAJU GORNJE LIŠĆE, koje se nalazi u zoni metlice.

ČIME SE DRASTIČNO SMANJUJE ODSECANJE TOG LIŠĆA.

Važno je napomenuti da je gornje lišće nosilac plodnosti kukuruza a sprečavanjem njegovog odsecanja ČUVAMO POTENCIJALNI PRINOS SAME BILJKE.

Što HIDROMATIKS čini specifičnim u tom delu.

ČETVOROREDNI TARUP

HIDROMATIKS POSEDUJE RADNI ORGAN ČETVOROROREDNI TARUP KOJI SE LAKO MONTIRA NA PREDNJIM HIDRAULIČKIM VILJUŠKAMA.

Radni organ je rotirajući disk sa noževima koji uništava po dva reda oca sa obe strane, odnosno kompletno stablo biljke i ostavlja povoljne, žetvene lako razgradive ostatke.

Tarup je podesiv po visini i širini, čime rukovaoc u toku rada može da preko džojstika vrši fino podešavanje po visini i širini a samim tim dostigne i maksimalni kvalitet i radni učinak u toku rada.

PRSKALICA

U ZADNJIH DVADESETAK GODINA DOŠLO JE DO POJAVE ŠTETNIH ORGANIZAMA KOJI NA DIREKTAN NAČIN UTIČU NA KVALITET I PRINOS KAKO SEMENSKOG TAKO I MERKANTILNOG KUKURUZA.

Oni ne samo da utiču na kvalitet i kvanitet proizvodnjenego predstavljaju i direktnu opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Navešćemo da su oni uzrok AFLATOKSINA U KUKURUZU u zadnjih nekoliko godina.

KUKURUZNI PLAMENAC, KUKURUZNA SOVICA, LISNE VAŠI, I BOLEST VISRUSA CRVENILA KUKURUZA KOGA PRENOSI INSEKT REPTELUS PANCERI PREDSTAVLJAJU NAJVEĆU OPSANOST U PROIZVODNJI SEMENSKOG I MERKANTILNOG KUKURUZA.

S TIM U VEZI – HIDROMATIKS POSEDUJE SAVREMENU PSRKALICU ŠIRINE RADNOG ZAHVATA 18 METARA, AUTOMATSKU, RASKLOPIVU PO ŠIRINI I PODESIVU PO VISINI OD 90CM. U DONJOJ ZONI TRETMANA DO 2.1 M U VISINU TAKO DA HIDROMATIKS MOŽE DA VRŠI TRETMANE NE SAMO U KUKURUZU VEĆ I U OSTALIM RATARSKIM I POVRTARSKIM KULTURAMA.

POSEDUJE PESTICIDNI TANK ZAPREMINE 1100 L IZRAĐEN OD INOKSA.

Kompletne parametre zadate norme prskanja u svim uslovima prate se preko kompjutera AG- TRONIK čime tretmane vršimo na najkvalitetniji i najsavremeniji način.

HIDROMATIKSOVA PRSKALICA je jednostavna i veoma laka za rukovanje, vrlo efikasna u svim fazama razvoja biljke, ekonomična u potrošnji pesticida, garantuje efikasno i kvalitetno nanošenje svih pesticida na samu biljku.

RADNE KARAKTERISTIKE

Napomena:
Svi parametri rada, stanja i učinka radne mašine prati i beleže se preko PLC KONTROLERA – BORD KOMPJUTERA posebno programiranog za HIDROMATIKS S-PST.

Tehničke karakteristike HIDROMSTIKS S-PST

Agregat  Deutz TD 2011 L 04 i
Hlađenje Uljno
Pogon Hidropogon na zadnjim točkovima
Rezervoar za gorivo Zapremina 100 l
Gorivo Dizel
Upravljivost Servo volan
Ogibljenje prednjeg mosta Hidraulički
Hidromotori Marka tip
Hidropumpa transmisije Sauer
Pogonski hidromotori SRI 700
Ukupna visina radne mašine 3250
Ukupna radna visina mašine 1950
Ukupna dužina 4800
Međuosovinski razmak 2700
Unutrašnji razmak  između točkova (penumatika) 1050
Razmak između penumatika (između dve ripne) 1530
Pneumatici Mere
Felne 10 X 24
Pneumatici 24 X 11,2
Kabina Zatvoreng tipa klimatizovana