MISIJA & VIZIJA

Poljoprivreda kao jedna od osnovnih grana industrije, kroz istoriju je činila jednu od osnovnih grana u ljudskoj istoriji.

Sva društvena kretanja i istorijski razvoj društva se prelamao oko resursa vezanih za poljoprivedu.

Savremeno društvo postaje svesno problema koji očekuju čovečanstvo u 21. veku.

Rast populacije stanovništva na globalnom nivou pokreće pitanje. Kako prehraniti toliku populaciju stanovništva?

Pored prirodnih nauka sve više naučnih disciplina iz drugih grana insustrije ulaže u razvoj i proizvodnju visokoproduktivnih i specijalizovanih mašina.

Čime se postiže veća produktivnost i nivo kvaliteta proizvodnje u poljoprivredi.

Obzirom da je u poslednjih 20 godina evidentan odliv radne snage u ovoj grani industrije, kao i pojave fitopatogenih štetočina.

Javila se potreba za razvojem i izradom specijalizovanih mašina koje će ne samo nadomestiti nedostatak radne snage već i podići nivo proizvodnje na jedan viši nivo.

MI smo to prepoznali i na trište Srbije ušli u razvoj i proizvodnju prvog srpskog proizvoda ovog tipa HIDROMATIKS.