POLITIKA KVALITETA

HIDROMATIKS JE SPECIJALIZOVANA RADNA MAŠINA VISOKOG KLIRENSA NAMENJENA ZA IZVOĐENJE AGROTEHNIČIH MERA U PROIZVODNJI SEMENSKOG KUKURUZA, SUNCOKRETA , KAO I ZA IZVOĐENJUE AGROTEHNIČKIH MERA U RATARSKOJ PROIZVODNJI.

Tim srpskih stručnjaka iz oblasti MAŠINSTVA, HIDRAULIKE I AGRONOMSKE STRUKE je u prethodnim godinama predanim radom i višegodišnjim iskustvom u svojim granama razvijao koncept pod nazivom “HIDROMATIKS” I sva znanja i iskustva stečena u dugogodišnjoj praksi pretočio u proizvod HIDROMATIKS-SPT1

Hidromatiks predstavlja više namensku mašinu koja izvodi nekoliko radnih operacija u usevu semenskog kukuruza.

I to u onim momentima kada KONVENCIONALNA POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA nije u mogućnosti da zbog fenofaze razvoja biljke uđe u polje.

VISOKI KLIRENS HIDROMATIKSA OD 1.95 metara je dovoljna garancija da kada je kukuruz u poodmaklim fazama razvoja biljke, može da uđe u semenski i merkantilni kukuruz i odradi operacije koje želimo.